T

A

U

Comunitate


ca şi surori franciscane, prin viaţa noastră în comunitate, ne străduim să trăim dragostea necondiţionată a lui Dumnezeu răspândind dragostea Lui, care trece peste orice barieră.

Baza vietii noastre este trăirea comuniunii cu surorile.

Trăim ca membri ai aceleiaşi familii, arătăm respect una faţă de cealaltă, ne împărtăşim nevoile noastre şi ne oferim în întregime fiecare la dispoziţia celeilalte.

În iubirea noastră reciprocă, ne întrecem în a ne da întâietate una alteia şi suntem una pentru alta prilej neîncetat de iubire, de pace şi de bucurie.

Ce bine e când fraţii în Domnul se unesc,
Şi-n dragoste cu toţii pe Domnul preamăresc.Viaţa noastră în comunitate dorim să fie o mărturie însemnată a vieţii religioase, manifestată prin străduinţa comună în îndeplinirea sarcinilor, comuniunea rugăciunii, servirea mesei în comun, muncă şi repaus, împărtăşirea reciprocă a bucuriilor şi a problemelor şi totodată, prin aprofundarea încrederii şi iubirii reciproce.

Fiecare soră e iubită de Domnul şi chemată de El. Ne susţinem reciproc prin rugăciune şi împreună împlinim voinţa lui Dumnezeu.Împreună dăm mărturie despre iubirea pe care ne-a dăruit-o bunul Dumnezeu.