T

A

U

Cât de fericiţi şi de binecuvântaţi sunt acei bărbaţi şi acele femei, dacă acţionează şi perseverează astfel, căci asupra lor se va odihni Duhul Domnului (cf. Is 11,2)

"Fiţi fidele în rugăciune şi în Sfânta Sărăcie. Rămâneţi în iubire şi încredere în Dumnezeu. Gândiţi-vă întotdeauna la vocaţia voastră sfântă."
Maica Anna Bruner - fondatoare


Formarea:

Formarea în comunitatea noastră cuprinde aceste perioade:








Dacă am recunoscut în interior vocaţia mea şi am acceptat-o, îmi rămâne numai un lucru: să fiu fidelă până la sfârşit.

Lucruri măreţe am promis, dar mai mari ne sunt făgăduite. (Sf. Francisc de Assisi)