T

A

U

Disclaimer


Conţinutul ofertei pe internet

Autorul nu poate fi tras la răspundere pentru actualitatea informaţiilor, corectitudinea, calitatea şi integritatea textelor. Orice acţiune de drept îndreptată contra autorului, bazându-se pe presupuse daune materiale sau morale de orice fel, prin folosirea sau nefolosirea informaţiilor oferite, este nulă de drept, atât timp cât autorului nu i se poate imputa incorectitudine cu sau fără intenţie. Toate ofertele prezentate sunt permanent valabile şi fără obligativitate. Oferta publicată se poate modifica de către autor fără altă informare în prealabil.

Referinţe şi linkuri

Autorul nu este responsabil pentru conţinutul textelor linkate pe alte pagini sau pentru referinţele făcute pe aceste pagini. Autorul oferă garanţia că, la data inserării, pe paginile linkate nu se aflau texte cu caracter ilegal. Răspunderea juridică pentru modificări survenite între timp pe alte pagini linkate nu se poate imputa responsabilului site-ului. Această măsură se extinde şi asupra textelor înregistrate de terţe persoane în cartea de oaspeţi inserate pe aceste pagini.

Dreptul de copiere

Autorul declară că nu foloseşte decât materiale proprii şi nu răneşte alte drepturi de publicare prin folosirea de grafice, materiale pentru sunet, materiale video şi texte ilegal dobândite. Orice copiere, duplicare sau uzul de materiale preluate de pe această pagină este interzis. Dreptul de a aproba copierea materialelor prezentate aici aparţine în totalitate autorului, care trebuie contactat şi informat în timp util.

Protecţia datelor

În cazul în care, în cadrul ofertei de pe internet există posibilitatea de a se insera prin email, carte de oaspeti, etc. a diferitele date personale, atragem atenţia tuturor interesaţilor că această inserare are un caracter voluntar, fiecare persoană răspunzând juridic în mod direct pentru inseratul / emailul trimis. Prin inserarea adresei Dvs de email, în cadrul unui inserat, declaraţi că sunteţi de acord cu publicarea adresei Dvs. de email, fiind direct răspunzător pentru conţinutul textului inserat.

Valabilitatea de drept

Informaţiile oferite aici sunt parte integrală a publicaţiei de pe internet pe care aţi accesat-o. Conţinutul şi validitatea informaţiilor oferite sunt protejate juridic, excluzând posibile interpretări sau manipulări voite.