T

A

U

Slujire


Căci dragostea lui Cristos ne constrânge; fiindcă socotim că dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit. 2 Cor 5,14

Conform exemplului Părintelui nostru Francisc şi a fondatoarei Maica Anna Bruner, dorim să slujim aproapelui, din iubire faţă de Cristos.
Ne desfăşurăm activitatea în mijlocul suferinzilor, sprijinindu-i şi împărtăşind durerea cu ei, fiind alături de bolnavi, săraci şi părăsiţi, pentru a le demonstra iubirea lui Dumnezeu care nu părăseşte pe nimeni.

Acordăm îngrijire bolnavilor, la domiciliu.

Asigurăm asistenţă medicală şi spirituală în Centrul de Îngrijire Paliativă a bolnavilor în faza terminală - "Casa Milostivirii Divine".

În cadrul acestui Centru oferim tinerilor posibilitatea de a efectua voluntariat, prin care pot câştiga experienţă prin diversele activităţi, descoperind astfel bucuria, ca rod al dăruirii şi slujirii.

Căutăm mijloace de ajutor material pentru familiile defavorizate din punct de vedere social, cu condiţii de trai modeste, atât în oraşi cât şi la sate, oferind şi asistenţă spirituală.

Participăm la apostolat şi prin mass-media, scriind articole la ziare şi reviste, colaborând cu Radio Timişoara şi Radio Reşiţa, prin pregătirea programelor cu teme religioase şi educative pentru toate categoriile de vârstă.

Slujirea tinerilor şi copiilor:

Organizăm zile de reînnoire spirituală pentru tineri, precum şi tabere şi campusuri pentru copii, în vacanţele de vară.


Pregătim copiii pentru Prima Sf. Împărtăşanie şi pentru Sf. Mir, ajutăm la cateheză, la pregătirea Liturghiilor şi a sărbătorilor, la organizarea timpului liber al tinerilor şi al copiilor, prin diferite activităţi, ajutor şcolar, adoraţii, meditaţii sau recreere în aer liber.

Tinerelor care manifestă interes pentru viaţa consacrată sau care sunt în căutarea drumului vieţii lor pregătit de Dumnezeu spre a-şi găsi fericirea, le oferim ajutor în căutările lor, invitându-le să ne viziteze şi să cunoască viaţa din comunitatea noastră.