T

A

U

Chemare


Cuvântul "chemare sau vocaţie" defineşte raporturile lui Dumnezeu cu fiecare om în libertatea iubirii, deoarece "fiecare viaţă este vocaţie".

Lumea de astăzi are nevoie de martori ai iubirii lui Dumnezeu, care se dăruiesc cu simplitate şi entuziasm slujirii Lui. Deja pe malurile Mării Galileii, mulţi s-au lăsat cuceriţi de Isus, au fost atinşi de puterea harului Său. Alţii au fost aleşi personal de El şi au devenit apostolii Săi. "Şi lăsând toate, L-au urmat".

Aici vedem deplinătatea dăruirii, deplinătatea consacrării, deplinătatea legată de acest cuvânt: "pentru totdeauna".

Cristos cheamă şi azi persoane care se îngrijesc de poporul Său, care continuă să răspundă cu generozitate la invitaţia Sa. Ei se consacră urmării totale şi exclusive a lui Cristos şi desfăşoară apostolat în diferite domenii.

Dar scopul principal al vieţii lor este contemplarea realităţilor divine şi unirea asiduă cu Dumnezeu în rugăciune.
"A aparţine Domnului" este misiunea celor care au optat pentru a-L urma pe Cristos Cel curat, sărac şi ascultător, pentru ca lumea să creadă şi să fie mântuită.

Cel care este chemat de Dumnezeu ştie că de la El a primit tot ceea ce are şi tot ceea ce este şi se simte chemat să pună viaţa lui în slujba celorlalţi. Chemarea la viaţa consacrată este întotdeauna vocaţie la slujirea generoasă a lui Dumnezeu şi a aproapelui, din iubire ...

Meditaţie :

Şi eu, asemenea Mariei, sunt chemată să mă bucur, căci Dumnezeu are nevoie de mine, are nevoie de disponibilitatea mea, are nevoie să fiu un pământ roditor, ca să crească în mine sămânţa Lui. Îţi dăruiesc Tată, micimea mea, persoana mea, îţi dăruiesc trecutul, prezentul şi viitorul meu. Tu Doamne, ai pus în mine sămânţa chemării mele. Chemarea Ta este vocaţia la această viaţă trăită doar pentru Tine. Ca în Tine să fiu, în Tine să mă mişc, în Tine să trăiesc. Doar pentru Tine, cu Tine, prin Tine să trăiesc.

Vreau aceasta, Doamne !

Vreau, asemenea Mariei, să răspund la chemarea Ta, chiar dacă mă tulbură gândul că TU mă chemi la o aşa misiune pe mine, nevrednica, slujitoarea ta. Tu Doamne, mă vrei în această misiune, chiar dacă de atâtea ori am ezitat să accept. Îţi mulţumesc că mi-ai deschis ochii sufletului şi ai minţii, ca să pot auzi chemarea Ta, ca să pot asculta îndemnurile Tale.

Creatorul meu, ai binevoit din preamarea bunătate şi îndurare a Ta, ca eu, creatura Ta, să mă întâlnesc cu Tine. Doamne, sunt prea slabă, ca eu, prin fiinţa mea, să ajung la Tine.Te rog, învaţă-mă şi ajută-mă ca prin Înţelepciunea Duhului Tău Sfânt, să Îţi deschid tot mai larg uşa inimii mele şi niciodată să nu Ți-o închid.

Tu Doamne, stai şi baţi la uşa inimii mele.
Doamne, ajută-mă ca la fiecare chemare a Ta, să Îţi răspund prompt.
Ajută-mă ca fiecare răspuns al meu, fiecare "DA", să fie pe placul şi după voia Ta ...