T

A

U

Istoria Congregaţiei

Congregaţia Fiicelor Sfântului Francisc de Assisi
(CFSF - Congregatio Filiarum Sancti Francisci Assisiensis)

 Maica Anna Bruner (1851 - 1911) Fondatoarea Maica Anna Bruner (1851 - 1911) s-a născut la data de 14 decembrie 1851 în Eggaton, lângă Ulrichschlag, în Austria de Sud. Provenea dintr-o familie săracă. Era atrasă de spiritualitatea Sf. Francisc de Assisi, dorind să trăiască în sărăcie şi smerenie, unită cu Dumnezeu în iubire. Acesta este un har aparte lăsat de seraficul părinte Francisc. În anul 1894 au venit în Budapesta câteva surori, dorind să se stabilească acolo. Conducătoarea lor a fost sora Anna Brunner.  Casa Mama a Congregatiei Fiicelor Sf. Francisc de Assisi - Budapesta - 1913 La insistenţele contelui Gamer, preot din Arhiepiscopia de Ostrihom, ea fondează o comunitate, împreună cu cele 7 surori din ordinul III mănăstiresc al Sf. Francisc. În acel timp, acolo a fost stabilită şi Casa Mamă.

Maica Anna a scris şi regula pentru comunitatea nou înfiinţată, conform spiritualităţii franciscane. Testamentul pe care ni l-a lăsat exprimă această spiritualitate: "Fiţi fidele în rugăciune şi în Sfânta Sărăcie. Rămâneţi în iubire şi încredere în Dumnezeu. Gândiţi-vă întotdeauna la chemarea voastră sfântă." Maica Anna a murit în anul 1911 şi este înmormantată în
Ostrava - Privoz.

Congregaţia pentru Instituţii de Viată Consacrată şi Societăţi de Viată Apostolică a recunoscut comunitatea noastră ca şi Congregaţie sub drept papal, în 25.01.1935, Constituţia fiind aprobată temporar. Mai târziu, în data de 12.04.1943 (P. Pius XII.), Constituţia Congregaţiei noastre a fost aprobată definitiv.

În anul 1940 Congregaţia s-a alăturat primului şi celui de-al II-lea Ordin mănăstiresc al Sf. Francisc, prin aceasta primind toate privilegiile conferite acestor Ordine.