T

A

U

Carisma noastră


Izvorul carismei noastre provine din Iubirea milostivă a lui Dumnezeu.

Această iubire l-a atins pe Sf. Francisc de Assisi şi l-a îndemnat la trăirea concretă a Evangheliei, iar când s-a întâlnit cu cei leproşi a primit puterea să îi slujească. Această Iubire a atins-o şi pe fondatoarea noastră Maica Anna Brunner, îndemnând-o a merge să-i caute pe cei bolnavi şi suferinzi ca să-i îngrijească.

La fel şi noi, trăind Evanghelia, suntem îndemnate să facem vizibilă pentru oamenii de astăzi, Iubirea lui Dumnezeu faţă de ei. Carisma este un dar spiritual pe care l-am primit prin mijlocirea Maicii Anna Bruner şi a Sf. Francisc. Acest har primit gratuit - gratia gratis data - se revarsă neîncetat asupra tuturor surorilor din Congregaţia noastră.

Suntem îndemnate şi ajutate prin această carismă sa mergem cu inimi înflăcărate în căutarea celor care suferă de vreo boală trupească sau sufletească, a celor care au inima rănită, a celor care sunt flămânzi după Iubire şi acceptare, a celor singuri si marginalizaţi. Prin slujirea acestora, să le facem cunoscută Iubirea necondiţionată a lui Cristos, care aduce mângâiere, pace, vindecare şi alinare ...

Puterea, bucuria şi entuziasmul prin care suportăm greutăţile provenite din orice mod de slujire, sunt mărturia fidelităţii şi a măreţiei acestei carisme.